Λύσεις Ανάλογα με τις Ανάγκες σας

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αναγνωρισμένου κύρους εταιρείες ανήκουν στο SCM GROUP όπου η κάθε μια ξεχωριστά ή και σε συνεργασία είναι αφοσιωμένες στην δημιουργία και παραγωγή κατά παραγγελία λύσεων παραγωγής για μεγάλες βιομηχανίες με υψηλές απαιτήσεις.  H SCM GROUP engineering είναι αφοσιωμένη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ολοκληρωμένων λύσεων για την παραγωγή στην επεξεργασία του ξύλου. Η ανάλυση σε βάθος της εκάστοτε απαίτησης, πραγματοποιείται από ειδικευμένους μηχανικούς σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Θ. ΝΑΖΛΑΣ Α.Ε και του πελάτη, από την φάση της μελέτης στην οποία αναλύονται οι ειδικές απαιτήσεις και οι ιδιαιτερότητες μέχρι την εγκατάσταση και εκπαίδευση των χειριστών.